Tagarchief: uitgelicht

Kinderen pestvrij met Kung Fu technieken

Word ‘Bully-Proof’ met  SOS-Pestvrij. Een speels, uitnodigend en leerzaam programma van Kung Fu school Connect in Haarlem voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar.

‘Wij willen met ons progamma een pestvrije omgeving creëren’ (Sihing Thijs) In een bocht aan het Spaarne, op loopafstand van het oude centrum, bevindt zich Kung Fu Haarlem: CONNECT. Daar, in de mooie, grote en smaakvolle ruimte, vertelt Sihing Thijs enthousiast en gedreven over het nieuwe programma SOS-Pestvrij.

connect-sos-pestprogrammaBetere keuzes leren maken
‘Pesten in Nederland is een probleem. Iedereen praat erover. Maar een echte oplossing vinden, is moeilijk. Met ons programma SOSBullyProof willen wij kinderen en jongeren die gepest worden, een reddingsboei in handen geven. Wij richten ons in eerste instantie op kinderen en jongeren die gepest worden. Wij denken echter ook dat, door ons programma, een pester in gaat zien dat hij of zij verkeerde keuzes maakt. Dat het helemaal niet nodig is om iemand pijn te doen of opzettelijk te kwetsen. Je kunt in bepaalde situaties ook andere keuzes maken, betere. Die betere keuzes kunnen kinderen en jongeren die pesten én gepest worden, leren maken.

Daarom ontwikkelden wij SOSPestvrij. In de lessen focussen wij op positieve elementen. Pesten als gegeven komt er zijdelings in voor. Het wordt niet steeds benadrukt.

Reflecteren en vaardigheden leren.
Kinderen en jongeren die gepest worden en daar onder gebukt gaan, leren door SOS-Pestvrij voor zichzelf opkomen. Tijdens de lessen werken studenten aan zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Dat doen we door studenten uit te nodigen over zichzelf te vertellen. Of over pijnlijke situaties en ervaringen te praten en daarop te reflecteren. Dat doen we ook door studenten bepaalde vaardigheden te leren.

Wij maken gebruik van elementen die in onze reguliere Wing Tjun Kung Fu programma’s aangeboden worden. Echter, in SOS-Pestvrij ligt de nadruk minder op vormen, en op stoot- of vuisttechnieken.

We willen met SOS-Pestvrij, net als met Wing Tjun Kung Fu trouwens, natuurlijk geen vechtsituaties creëren. Eigenlijk is SOS-Pestvrij een aangepast programma waarin we gebruik maken van verschillende technieken uit Wing Tjun Kung Fu.

Het doel van SOS-Pestvrij is dat studenten situaties waar ze in terechtkomen, weten te neutraliseren.
De ‘Rules of Engagement’ staan daarin centraal. Denk dan aan:

Een gevecht koste wat kost voorkomen;
Als je aangevallen wordt jezelf weten te verdedigen;
Als je voortdurend verbaal wordt uitgedaagd de 3 T’s leren gebruiken: Talk, Tell, Tackle.

In situaties waarin wordt gepest, kun je die ‘Rules of Engagement’ goed toepassen. Dat gaat zeker op voor de 3 T’s!

Talk, Tell, Tackle
Talk staat voor het aanspreken van de pester. Je probeert hem rustig duidelijk te maken dat je geen zin hebt zijn of haar spel mee te spelen. Dat het zonde van de tijd is en dat je beter iets anders met elkaar kunt gaan doen. Als de pester daar niet gevoelig voor is, zet je een volgende stap. Je kiest voor:
Tell, het rondvertellen dat jij belaagd wordt en wordt gepest. Je licht vriendjes, leerkrachten en ouders in. Je informeert je omgeving. Als de pester uiteindelijk tóch doorgaat en er voor kiest jou fysiek te belagen, ben je in staat dat te tackelen.
Met Tackle zorg je ervoor dat jij de regie over de situatie krijgt. Bijvoorbeeld door te vragen: ‘wil je met mij vechten’? Meestal is het antwoord dan ‘nee’. Als de pester jou toch fysiek aanvalt, weet je die aanval te neutraliseren. Je leert de pester in een ‘lock’ te zetten. In een lock kun je duidelijk maken waar jouw grenzen liggen en dat er met jou niet te spotten valt.

Wij gaan er vanuit dat fysieke confrontaties extreme situaties zijn. We leren studenten niet om een fysieke confrontatie op te zoeken. We leren ze wel die specifieke situaties de baas te zijn wanneer ze er onverwacht in terechtkomen.

Nogmaals, het accent ligt op andere elementen. We leren studenten vooral te werken aan een aura van zelfverzekerdheid. Dat het zichtbaar is dat je ergens voor staat en zelfvertrouwen hebt. Dat je dat ook uitstraalt. Ook leren wij studenten ‘awareness’. We leren ze bijvoorbeeld dat je bepaalde situaties ook kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door je steeds bewust van je omgeving te zijn. Oplettend te zijn en alert. Daarmee ben je in een vroeg stadium in staat dreigende situaties te neutraliseren. Ik heb het dan niet over achterdochtig of op je hoede zijn. Wel over bewustzijn. Bewustzijn van jezelf. Je persoonlijkheid. Je vaardigheden.

‘De pester’, ‘de prooi’ en ‘de mogelijkheid’
Wat we ook uitleggen, is dat er in situaties waarin gepest wordt meestal 3 elementen zitten: de pester, de prooi en de mogelijkheid. Wanneer je in staat bent één van deze elementen weg te halen, kun je een potentiële situatie neutraliseren. De werkelijkheid is soms ingewikkelder. Toch, in veel situaties waarin wordt gepest, heb je wel degelijk invloed. Het gaat erom dat onze studenten zich van die invloed bewust worden.
Wing Tjun Kung Fu kan daarbij heel nuttig zijn. In SOS-Pestvrij hebben wij belangrijke elementen van Wing Tjun Kung Fu geïntegreerd. Heel praktisch. Onze lessen zijn speels, uitnodigend en leerzaam.Je kunt in SOS-Pestvrij 3 banden verdienen: wit, blauw, zwart. Alle drie staan ze ergens voor. Daar werk je bewust naar toe. Wij dagen onze studenten steeds uit de motivatie in zichzelf op te zoeken. Wij weten uit ervaring dat dit het beste werkt.

Doorgeven van onze ervaringen en inzichten.
Wij hebben onze studenten iets te geven, want wij maken in onze school dankbaar gebruik van onze eigen ervaringen en inzichten. Wing Tjun Kung Fu heeft mij veel geleerd. Bijvoorbeeld dat focus nodig is om doelen te halen. Doelen die je jezelf hebt gesteld. Mensen die focussen op hun doel, dat doel opschrijven, hebben een grotere kans hun doel te bereiken. Door dat te doen, vind je altijd wel een weg. Of je ziet kansen een voorwaartse beweging te maken. Of ruimte daarvoor te creëren.

Toch heb je aan ego niet genoeg. Dat is zo mooi aan Wing Tjun Kung Fu. Wing Tjun Kung Fu leert je hoe je je geest tot rust kunt brengen, je lichaam getraind en sterk kunt krijgen, je energie volledig in balans houdt.

cropped-connect-1

Educating BODY, MIND, ENERGY
De diepere gedachte achter Wing Tjun Kung Fu komt ook terug in ons logo. Dat bestaat uit drie elementen. Het zou net zo goed een cirkel of een driehoek kunnen zijn. In ons logo staan de 3 elementen los van elkaar. Er zit ruimte tussen. Dat staat voor losgekoppeld zijn. Maar ze zijn in wezen met elkaar verbonden. Het gaat dan over: lichaam, geest energie. Of tijd, ruimte, energie. Of: denken, ademen, gevoel. In het midden van de cirkel, of de driehoek, staat een stip. Die stip symboliseert de leegte. Die leegte staat voor het ‘zijn’. Er zijn. Aanwezig zijn. Voor bewustzijn. Daar werken wij aan. Dat is waar wij met onze opleiding voor staan. Met Wing Tjun Kung Fu. Zeer zeker ook met SOS-Pestvrij. Dus: Educating Body Mind and Energy!

Ik moet, tot slot, vaak aan een uitspraak van Bruce Lee denken: “Be water my friend”.

In die uitspraak schuilt een diepe wijsheid. Water kan vloeiend zijn. Water vindt altijd een weg. Maar water kan ook sterk zijn, het kan dingen doorbreken. Water kan verschillende vormen aannemen. Eigenlijk vormt water zich altijd naar zijn omgeving, terwijl het water blijft. Ik vind dat van toepassing op onze school, op SOS-Pestvrij.

Wij denken dat wij met dat programma iets voor kinderen en jongeren die gepest worden, of zelf pesten, kunnen betekenen.
Be water my Friend!

 

Praktische informatie:
Lessen van SOS-Pestvrij duren 3 kwartier. Er bestaan 2 leeftijds groepen, van 6-10 jaar en 11-15 jaar. De lessen worden op woensdag en zaterdag gegeven. Instroom is op elk moment mogelijk!
De lessen worden in de Studio in Haarlem verzorgd.

Website: www.kungfuhaarlem.com

Contact:
Houtmarkt 21
2011 AL Haarlem
023-5330503
[email protected]

Zelfliefde en waardigheid, en pesten.

zelfliefdezelftekeningWaarom van jezelf leren houden moeilijk kan zijn. Hoe jouw mishandelaar het je lastig maakt. En hoe je zelfliefde weer terugkrijgt!

Op internet kwam ik deze tekening tegen die een patroon beschrijft waarin elk mens terecht kan komen. Een kettingreactie die je afleidt van contact met jouw kracht, jouw waarde en zelfliefde.

Dit zijn, in het kort, de uitgangspunten:

Cirkel 1:
Je wordt geboren met een intense behoefte lief te hebben en geliefd te zijn. Zelfs de meest integere en liefdevolle ouders kunnen deze behoefte niet volledig honoreren. Op een bepaald punt in een zeer jong mensenleven kunnen ervaringen slecht gaan voelen. Je hebt dan nog niet het vermogen daar iets van te begrijpen. De beweging naar cirkel 2 is ingezet.

Cirkel 2:
De ver van perfecte wereld leidt tot verwarring. Een jong kind voelt zich verantwoordelijk voor nare dingen die gebeuren, omdat het nog geen onderscheid kan maken. Dat is verwarrend. Deze verwarring leidt tot zelftwijfel. Een jong kind is niet in staat de verantwoordelijkheid voor narigheid bij volwassenen neer te leggen. Het gaat zichzelf dingen kwalijk nemen. Dat geeft een naar gevoel. Hiermee is de beweging naar cirkel 3 ingezet.

Cirkel 3
Om van dit nare gevoel af te komen, zoekt het kind goedkeuring van anderen. Volgens deze redenering: ‘Als ik erin slaag hun liefde te winnen, dan zal ik mij weer goed voelen en is mijn zelftwijfel en innerlijke verwarring opgelost.’
Dit kan er toe leiden dat een mens zijn hele leven, onbewust, op zoek blijft naar de goedkeuring van anderen en zijn liefde voor de ander wil bewijzen!

De (Serie) pester wroet in bovenstaand mechanisme, en maakt er optimaal gebruik van.
Om optimale schade aan te richten en om in elk geval te zorgen dat een doelwit afgeleid wordt van zijn kracht (de eerste cirkel), opereert de Seriepester in cirkel 2 en 3:

Cirkel 2: Innerlijke verwarring zaaien met ‘Gaslighting’, oftewel ‘gaarkoken’ van de prooi. Met manipulaties als ‘gaslighting’ , een vorm van mentaal misbruik waarin valse informatie wordt gegeven om doelwitten te laten twijfelen aan hun eigen geheugen, perceptie en geestelijke gezondheid. Bijvoorbeeld door glashard te ontkennen dat incidenten zich hebben voorgedaan, of bizarre situaties te creëren om het doelwit te desoriënteren. Innerlijke verwarring zaaien en zelftwijfel aanmoedigen, dus.
Vooral de Gezins -Seriepester richt hiermee maximale innerlijke schade aan omdat zij hiermee al vroeg, meestal bij een zeer jong Doelwit, begint.
Zelftwijfel verlamt. Iemand die daaraan ten prooi is komt niet in zijn kracht (de eerste Cirkel). Dat is precies wat de (Serie) pester, gedreven door jaloezie, wil voorkomen.
De verwarring leidt ertoe dat een doelwit gaat hunkeren naar bevestiging van de omgeving.

Cirkel 3: Het Doelwit’s behoefte aan liefde en goedkeuring van anderen is versterkt door het emotioneel misbruik en psychische mishandeling. De (Serie) pester doet er vervolgens alles aan om op subtiele manier, bijvoorbeeld onder het mom van ‘bezorgdheid’ of ‘verantwoordelijkheid’ (voor het bedrijf, het team, de groep), de reputatie van het Doelwit te schaden. Alles is geoorloofd, als het maar werkt: zwakheden van Doelwit uitvergroten, leugens vertellen over het Doelwit, gedragingen van het Doelwit expres negatief interpreteren, beschamende en vernederende situaties organiseren, waarin het Doelwit bijbehorende emoties toont (verdriet, wanhoop, verontwaardiging, woede), etc. Op deze manier organiseert de pestkop dat het Doelwit niet het begrip, de liefde of de erkenning krijgt waarnaar hij/zij hunkert. Maar juist het tegenovergestelde.

De pestkop veroorzaakt het diepste leed mogelijk door een mens zijn/haar waardigheid af te nemen en liefde en erkenning (te doen) ontzeggen. Dat doet niet alleen pijn. Het onrecht dat het Doelwit ondergaat maakt woedend en strijdbaar, waardoor het Doelwit gedrag gaat vertonen wat door omstanders wordt geïnterpreteerd als ‘bederver van de sfeer’, ‘lichtgeraakt’, ‘hysterisch’, ‘instabiel’, ‘zwak’, ‘grillig’, etc. De waardigheid van het Doelwit wordt daardoor opnieuw aangetast. Het Doelwit gaat vervolgens nog meer aan zichzelf twijfelen en krijgt uiteindelijk een hekel aan zichzelf. Het Doelwit vereenzaamt en vervreemdt van zijn/haar omgeving en van zichzelf.
In extreme gevallen kan dit isolement zo overweldigend voelen, en de woede van een Doelwit zozeer naar binnen slaan, dat suïcide een optie wordt.

Alleen het Doelwit zelf kan deze cirkels doorbreken. De verlossing van een slachtoffer van dergelijke ondermijning zit niet in het (eenzijdig) ten strijde trekken tegen mishandelaars. De verlossing zit in het onder ogen zien dat het niet de taak van anderen is te zorgen dat jij van jezelf kunt houden. Dat is iets wat jij en jij alleen kunt verzorgen.

Het sleutelwoord bij zelfliefde is waardigheid. Waardigheid geeft je de attitude en kracht om op een manier te handelen die zelfrespect geeft. Waardigheid bezitten betekent dat je vanzelfsprekend bestaansrecht hebt. Je bent respect en liefde van anderen vanzelfsprekend waard. Waardigheid maakt je onafhankelijk van de goedkeuring van anderen. Waardigheid maakt dat je op jezelf kunt rekenen. Het maakt dat je erop kunt vertrouwen dat je jezelf effectief zult beschermen tegen ondermijning. Waardigheid opent de deur naar zelfliefde.
En zelfliefde opent de deur naar geluk en succes.

OEFENING , eenvoudig, met snel en groot effect.
“Waardigheid vertegenwoordigt een diep niveau van ontvankelijkheid voor het leven, een biologisch ‘JA’ ”

Waardigheid eigenwaardeGa op een rustige plek zitten, met rechte rug. Haal een paar keer diepe adem, stuur de adem naar je buik. Plaats de linkerhand aan de bovenkant van je hart en laat de vingers rusten op het sleutelbeen. Plaats de rechterhand op de onderkant van het hart, onder de borst.(tekening links) Houd deze positie vast. Denk ‘waardigheid’ en adem in. Verbeeld je dat je waardigheid inademt via je hart. Adem uit en beeld je in dat je dat doet via de solar plexus (plek in het midden, twee vingers onder het borstbeen). Adem zo rustig en met aandacht een aantal keren in en uit.

De tweede positie: Maak een J vorm met je handen: linkerhand aan bovenkant hart plaatsen, rechterhand op de milt, onderkant linkerborstkas. Adem nu waardigheid in via hart en uit via de milt.
Doe dit een week elke dag een paar minuten, en je zult gezonder op dingen reageren. Veel plezier met herstellen!

[box type=”bio”] Verder lezen en meer oefeningen uit de NER methode (neuro-emotionele herprogrammering): http://biologyofkundalini.com/article.php?story=NeuroemotionalReprogramming&mode=print , NER methode (neuro-emotionele herprogrammering)[/box]

Artikel zelfliefde, vertaling oefening, copyright © Flourishh 2014
Foto homepage met dank aan unsplash.com / Vladimir Kramer