Categorie archief: weerbaarheid

Kinderen pestvrij met Kung Fu technieken

Word ‘Bully-Proof’ met  SOS-Pestvrij. Een speels, uitnodigend en leerzaam programma van Kung Fu school Connect in Haarlem voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar.

‘Wij willen met ons progamma een pestvrije omgeving creëren’ (Sihing Thijs) In een bocht aan het Spaarne, op loopafstand van het oude centrum, bevindt zich Kung Fu Haarlem: CONNECT. Daar, in de mooie, grote en smaakvolle ruimte, vertelt Sihing Thijs enthousiast en gedreven over het nieuwe programma SOS-Pestvrij.

connect-sos-pestprogrammaBetere keuzes leren maken
‘Pesten in Nederland is een probleem. Iedereen praat erover. Maar een echte oplossing vinden, is moeilijk. Met ons programma SOSBullyProof willen wij kinderen en jongeren die gepest worden, een reddingsboei in handen geven. Wij richten ons in eerste instantie op kinderen en jongeren die gepest worden. Wij denken echter ook dat, door ons programma, een pester in gaat zien dat hij of zij verkeerde keuzes maakt. Dat het helemaal niet nodig is om iemand pijn te doen of opzettelijk te kwetsen. Je kunt in bepaalde situaties ook andere keuzes maken, betere. Die betere keuzes kunnen kinderen en jongeren die pesten én gepest worden, leren maken.

Daarom ontwikkelden wij SOSPestvrij. In de lessen focussen wij op positieve elementen. Pesten als gegeven komt er zijdelings in voor. Het wordt niet steeds benadrukt.

Reflecteren en vaardigheden leren.
Kinderen en jongeren die gepest worden en daar onder gebukt gaan, leren door SOS-Pestvrij voor zichzelf opkomen. Tijdens de lessen werken studenten aan zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Dat doen we door studenten uit te nodigen over zichzelf te vertellen. Of over pijnlijke situaties en ervaringen te praten en daarop te reflecteren. Dat doen we ook door studenten bepaalde vaardigheden te leren.

Wij maken gebruik van elementen die in onze reguliere Wing Tjun Kung Fu programma’s aangeboden worden. Echter, in SOS-Pestvrij ligt de nadruk minder op vormen, en op stoot- of vuisttechnieken.

We willen met SOS-Pestvrij, net als met Wing Tjun Kung Fu trouwens, natuurlijk geen vechtsituaties creëren. Eigenlijk is SOS-Pestvrij een aangepast programma waarin we gebruik maken van verschillende technieken uit Wing Tjun Kung Fu.

Het doel van SOS-Pestvrij is dat studenten situaties waar ze in terechtkomen, weten te neutraliseren.
De ‘Rules of Engagement’ staan daarin centraal. Denk dan aan:

Een gevecht koste wat kost voorkomen;
Als je aangevallen wordt jezelf weten te verdedigen;
Als je voortdurend verbaal wordt uitgedaagd de 3 T’s leren gebruiken: Talk, Tell, Tackle.

In situaties waarin wordt gepest, kun je die ‘Rules of Engagement’ goed toepassen. Dat gaat zeker op voor de 3 T’s!

Talk, Tell, Tackle
Talk staat voor het aanspreken van de pester. Je probeert hem rustig duidelijk te maken dat je geen zin hebt zijn of haar spel mee te spelen. Dat het zonde van de tijd is en dat je beter iets anders met elkaar kunt gaan doen. Als de pester daar niet gevoelig voor is, zet je een volgende stap. Je kiest voor:
Tell, het rondvertellen dat jij belaagd wordt en wordt gepest. Je licht vriendjes, leerkrachten en ouders in. Je informeert je omgeving. Als de pester uiteindelijk tóch doorgaat en er voor kiest jou fysiek te belagen, ben je in staat dat te tackelen.
Met Tackle zorg je ervoor dat jij de regie over de situatie krijgt. Bijvoorbeeld door te vragen: ‘wil je met mij vechten’? Meestal is het antwoord dan ‘nee’. Als de pester jou toch fysiek aanvalt, weet je die aanval te neutraliseren. Je leert de pester in een ‘lock’ te zetten. In een lock kun je duidelijk maken waar jouw grenzen liggen en dat er met jou niet te spotten valt.

Wij gaan er vanuit dat fysieke confrontaties extreme situaties zijn. We leren studenten niet om een fysieke confrontatie op te zoeken. We leren ze wel die specifieke situaties de baas te zijn wanneer ze er onverwacht in terechtkomen.

Nogmaals, het accent ligt op andere elementen. We leren studenten vooral te werken aan een aura van zelfverzekerdheid. Dat het zichtbaar is dat je ergens voor staat en zelfvertrouwen hebt. Dat je dat ook uitstraalt. Ook leren wij studenten ‘awareness’. We leren ze bijvoorbeeld dat je bepaalde situaties ook kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door je steeds bewust van je omgeving te zijn. Oplettend te zijn en alert. Daarmee ben je in een vroeg stadium in staat dreigende situaties te neutraliseren. Ik heb het dan niet over achterdochtig of op je hoede zijn. Wel over bewustzijn. Bewustzijn van jezelf. Je persoonlijkheid. Je vaardigheden.

‘De pester’, ‘de prooi’ en ‘de mogelijkheid’
Wat we ook uitleggen, is dat er in situaties waarin gepest wordt meestal 3 elementen zitten: de pester, de prooi en de mogelijkheid. Wanneer je in staat bent één van deze elementen weg te halen, kun je een potentiële situatie neutraliseren. De werkelijkheid is soms ingewikkelder. Toch, in veel situaties waarin wordt gepest, heb je wel degelijk invloed. Het gaat erom dat onze studenten zich van die invloed bewust worden.
Wing Tjun Kung Fu kan daarbij heel nuttig zijn. In SOS-Pestvrij hebben wij belangrijke elementen van Wing Tjun Kung Fu geïntegreerd. Heel praktisch. Onze lessen zijn speels, uitnodigend en leerzaam.Je kunt in SOS-Pestvrij 3 banden verdienen: wit, blauw, zwart. Alle drie staan ze ergens voor. Daar werk je bewust naar toe. Wij dagen onze studenten steeds uit de motivatie in zichzelf op te zoeken. Wij weten uit ervaring dat dit het beste werkt.

Doorgeven van onze ervaringen en inzichten.
Wij hebben onze studenten iets te geven, want wij maken in onze school dankbaar gebruik van onze eigen ervaringen en inzichten. Wing Tjun Kung Fu heeft mij veel geleerd. Bijvoorbeeld dat focus nodig is om doelen te halen. Doelen die je jezelf hebt gesteld. Mensen die focussen op hun doel, dat doel opschrijven, hebben een grotere kans hun doel te bereiken. Door dat te doen, vind je altijd wel een weg. Of je ziet kansen een voorwaartse beweging te maken. Of ruimte daarvoor te creëren.

Toch heb je aan ego niet genoeg. Dat is zo mooi aan Wing Tjun Kung Fu. Wing Tjun Kung Fu leert je hoe je je geest tot rust kunt brengen, je lichaam getraind en sterk kunt krijgen, je energie volledig in balans houdt.

cropped-connect-1

Educating BODY, MIND, ENERGY
De diepere gedachte achter Wing Tjun Kung Fu komt ook terug in ons logo. Dat bestaat uit drie elementen. Het zou net zo goed een cirkel of een driehoek kunnen zijn. In ons logo staan de 3 elementen los van elkaar. Er zit ruimte tussen. Dat staat voor losgekoppeld zijn. Maar ze zijn in wezen met elkaar verbonden. Het gaat dan over: lichaam, geest energie. Of tijd, ruimte, energie. Of: denken, ademen, gevoel. In het midden van de cirkel, of de driehoek, staat een stip. Die stip symboliseert de leegte. Die leegte staat voor het ‘zijn’. Er zijn. Aanwezig zijn. Voor bewustzijn. Daar werken wij aan. Dat is waar wij met onze opleiding voor staan. Met Wing Tjun Kung Fu. Zeer zeker ook met SOS-Pestvrij. Dus: Educating Body Mind and Energy!

Ik moet, tot slot, vaak aan een uitspraak van Bruce Lee denken: “Be water my friend”.

In die uitspraak schuilt een diepe wijsheid. Water kan vloeiend zijn. Water vindt altijd een weg. Maar water kan ook sterk zijn, het kan dingen doorbreken. Water kan verschillende vormen aannemen. Eigenlijk vormt water zich altijd naar zijn omgeving, terwijl het water blijft. Ik vind dat van toepassing op onze school, op SOS-Pestvrij.

Wij denken dat wij met dat programma iets voor kinderen en jongeren die gepest worden, of zelf pesten, kunnen betekenen.
Be water my Friend!

 

Praktische informatie:
Lessen van SOS-Pestvrij duren 3 kwartier. Er bestaan 2 leeftijds groepen, van 6-10 jaar en 11-15 jaar. De lessen worden op woensdag en zaterdag gegeven. Instroom is op elk moment mogelijk!
De lessen worden in de Studio in Haarlem verzorgd.

Website: www.kungfuhaarlem.com

Contact:
Houtmarkt 21
2011 AL Haarlem
023-5330503
[email protected]